Matematika

Graf linární lomené funkce
Martina BlažkováJitka ChládkováRomana ChristlováMarkéta JeřábkováRegina PfannenstielováLucie Šimková

Graf linární lomené funkce

Modul seznamuje žáky s pojmem lineární lomená funkce a zaměřuje se na řešení grafu lineární lomené funkce. Celý modul přináší ucelené téma, včetně nadefinování pojmů, výkladu tématu, příklady ke společnému i samostatnému řešení a ověření získaných znalostí formou domácích úkolů a testů.

Graf kvadratické funkce
Martina BlažkováJitka ChládkováRomana ChristlováMarkéta JeřábkováRegina PfannenstielováLucie Šimková

Graf kvadratické funkce

Modul seznamuje žáky s pojmem kvadratická funkce a zaměřuje se nařešení grafu kvadratické funkce. Celý modul přináší ucelené téma, včetně nadefinování pojmů, výkladu tématu, příklady ke společnému i samostatnénu řešení a ověření získaných znalostí formou testu.

Graf lineární funkce
Martina BlažkováJitka ChládkováRomana ChristlováMarkéta JeřábkováRegina PfannenstielováLucie Šimková

Graf lineární funkce

Modul seznamuje žáky s lineární funkcí a zaměřuje se na graf této funkce. Předpokládá se znalost pojmu funkce. Celý modul přináší ucelené téma, včetně výkladu tématu, příklady ke společnému i samostatnému řešení a ověření získaných znalostí formou domácích úkolů a testů.