Shopping
Jolana RulíkováLucie Šimková

Shopping

Modul seznamuje žáky s maturitním tématem "shopping". Konkrétně pak podrobněji s různými druhy obchodů, jejich výhody a nevýhody. Opakuje slovní zásobu spojenou s daným tématem. Modul obsahuje dva kvízy a jeden závěrečný test. 

Holidays and Festivals
Jolana RulíkováLucie Šimková

Holidays and Festivals

Modul seznamuje žáky se základními informacemi o svátcích v České republice a anglicky mluvících zemích (USA, Velká Británie). Jednotlivá témata modulu přinášejí fakta o svátcích, které se v uvedených zemích slaví. Modul obsahuje jeden úkol - vytvoření prezentace, a dva zkouškové závěrečné testy.

My home town
Jolana RulíkováLucie Šimková

My home town

Modul seznamuje žáky s maturitním tématem "My home town" - Liberec. Konkrétně s životním prostředím v Liberci - této části jsou věnovány dva body - 20% (studenti přemýšlí nad otázkou, jak mohou pozitivně ovlivnit naše životní prostředí,  a co proto dělají již dnes). Dále se modul zabývá historií, zajímavými místy, která jsou atraktivní pro turisty a na která jsme (my Liberečané :-) ) pyšní. Zabývá se výhodami a nevýhodami bydlení v Liberci a městskou hromadnou dopravou.  Modul obsahuje dva úkoly (krátké slohy), vytvoření prezentace a závěrečný test.

Sports and Games
Jolana RulíkováLucie Šimková

Sports and Games

Modul seznamuje žáky s maturitním tématem "Sports and games". Konkrétně se slovní zásobou, různými sporty a sportovními událostmi. Modul obsahuje šest testů, dva úkoly (krátké slohy) a vytvoření prezentace. 

The United States of America
Jolana RulíkováLucie Šimková

The United States of America

Modul seznamuje žáky se základními informacemi o USA, konkrétně pak podrobněji se zajímavými místy, politickým systémem, geografickým rozložením, osobnostmi a symboly. Celý modul přináší základní informace o USA. Jednotlivá témata modulu přinášejí fakta o této anglicky mluvící zemi. Modul obsahuje procvičovací testy a jeden zkouškový test.